Disclaimer

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
De eigenaar: de eigenaar van de website;
Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
De content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, deeigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar stelt binnen de technische mogelijkheden alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website constant beschikbaarheid is. Aspecten in verband met onderhoud, veiligheid of capaciteit die niet onder de verantwoordelijkheid van PechInHuis.nl vallen, kunnen evenwel leiden tot kortstondige storingen of tijdelijke onderbrekingen. De Consument erkent in dat opzicht dat een continue beschikbaarheid van de website technisch niet kan worden gegarandeerd.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of website waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Disclaimer van PechInHuis.nl dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u nadere informatie nodig heeft. In geval wijziging van onze Disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. PechInHuis.nl behoudt zich alle rechten en weren voor

Privacy Policy

Wie zijn we?

PechInHuis.nl is onderdeel van PartnerDocs B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70340307 en is gesitueerd op de Joop Geesinkweg 851, 1114 AB in Amsterdam. PechInHuis.nl is verantwoordelijk voor het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke data zoals beschreven in dit privacybeleid.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op via info@pechinhuis.nl of +31 (0)85 – 047 7929.

Verstrekking gegevens aan derden

PechInHuis.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PechInHuis.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken je persoonlijke informatie nooit voor andere doeleinden dan het doel dat wordt beschreven in dit privacybeleid, tenzij we vooraf je toestemming hebben gekregen.

PechInHuis.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

– Als u een aanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, geboortedatum alsmede betaalgegevens nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

– Om het bezoek bij PechInHuis.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw aanvraag en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

– Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

PechInHuis.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

– Als u bij PechInHuis.nl een aanvraag plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een secure server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen.

– Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

– Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website, bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult, een review plaats, of u inschrijft op onze nieuwsbrief. Het gaat hierbij onder andere om: Persoonlijke gegevens zoals naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, functie;

– Interactiegegevens zoals IP-adres, surfgedrag op de websites, klikgedrag, locatiegegevens en cookie ID.Bewaartermijn van je gegevensWij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Als u onze website gebruikt, dan bewaren we uw gegevens gedurende een periode van 6 maanden zodat wij analyses kunnen maken van waar de meeste vraag zit van Consument. We bewaren uw gegevens voor het geval u een vraag hebt voor ons. Of voor de situatie dat we moeten nakijken of de gegevens wel goed met u zijn gedeeld. Daarnaast gebruiken we uw e-mailadres om notificaties te versturen rondom de aankoop. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Je hebt het recht om:
Je gegevens in te zien;
Je gegevens te corrigeren;
Je gegevens te verwijderen;
Bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens;
Overdracht van je gegevens;
Verleende toestemming terug te trekken;
Een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.Wil je een van je rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@arxgroep.nl

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. PechInHuis.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij PechInHuis.nl geen cookies ontvangt. Als u meer wilt weten over cookies, lees dan onze cookieverklaring.

Contact

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PechInHuis.nl dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op via privacy@arxgroep.nl.

3 Items op lijst:0Afrekenen